Koçluk Karşıyaka
 Koçluk kişilerin hayatlarında bir farkındalık yaratma sürecidir. Süreç diyoruz çünkü bu hemen bir anda tek seansta uygulanamaz. Bunun yoğun çalışmayla ve koçla kişi arasındaki güven duygusuyla ilgili olduğu da bilinmelidir. Bu güven konusu önemlidir çünkü kişi ve koç bu süreçte birlikte hareket ederler. Böylece tüm potansiyellerin ortaya çıkması için çalışılır. Bunlar iş yaşamı sosyal yaşam potansiyel yaşam için yürütülen bir süreçtir. Yaşam koçluğu çalışmaları nasıl yapılır;Yaşam koçluğu uygulamalarında ilk ve temel uygulama yüz yüze yapılan koçluktur. İletişim açısından en verimli koçluk çalışmasıdır. Uygulama tecrübeleri yüz yüze yapılan ilk görüşmenin bütün koçluk sürecini planlamakta çok daha etkili olduğunu göstermiştir. Koçun rolü nedir?Koçlar, kişinin stres düzeyini kontrol etmesin
Koçluk Kursları
Ülkemizde gün geçtikçe daha sık duyulmaya başlanan koçluk kavramı kişinin performansını artırmayı amaçlayan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Yöneticiliğin bir boyutu olarak kurum içinde kullanılabilen koçluk, aynı zamanda danışmanlar tarafından her kesime hitap eden bir hizmet olarak da sunulabiliyor. Pfizer, Unilever, American Express, Philips gibi dünya devlerinin yöneticileri koçluk yöntemlerinden faydalanıyorlar.Birçok şirket hızla değişen dünyamızda eğitimli iş gücünün geleneksel yöneticilik modeliyle idare edilemeyeceğinin bilincine varmış durumda. Bu da liderlik kavramı ile birlikte koçluk kavramını beraberinde getiriyor. Koçluk en kısa ve öz anlatımla ‘istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisi’ olarak tanım
Koçluk Becerileri
Koçluk, bireysel düzeyde olduğu gibi iş dünyasındaki sürekli değişim ihtiyacına ve insan kaynağı ile yetenek yönetiminin ihtiyaçlarına destek sağlayan bir programdır.Koçluk, kişilerin ve kurumların gelişmesine, yeni bir yetkinlik veya davranış öğrenmesine, koyduğu hedeflere ulaşmasına veya bir problemini çözmesine destek olmaktır.Koçluk Becerilerini Geliştirme Eğitimi; Orta ve üst kademe yöneticilerin, iletişim, yöneticilik ve koçluk becerilerini geliştirmek ve etkin koçluk yöntemleri kullanarak bireysel ve ekip olarak başarılarını pekiştirmelerini sağlamayı amaçlar.Bu eğitimin sonunda koçluğun anlamını, görev tanımını, modern liderlik teorisi içindeki yerini, amacını ve bu amaca ulaşırken kullanması gereken araçları öğrenmiş olacaksınız.Koç; doğru ve güçlü sorular soran yol arkadaşıdır: Problemlerin
Öğrenci Koçluğu Sertifikası
Öğrenci koçluğunun öğrencinin akademik ve yaşamsal başarısını artırma amacıyla verilen, kökeninde herkesin başarabileceği iddiasını taşıyan bir hizmet. Bana göre eğitim koçluğunu diğerlerinden ayıran en önemli özellik, çalıştığı kişilerin hayatlarının en önemli dönemi olan ergenlikteki öğrenciler olması. Ergenlik tek başına bir kaos ve yeniden yapılanmadır. Çocuk bu dönemde bedensel, ruhsal ve sosyal olarak büyür, olgunlaşır. Gençler bu kaos içinde aynı zamanda eğitimlerini sürdürür ve geleceklerini belirleyen sınavlara girerler. Büyüme, aynı zamanda merkezi sinir sisteminin olgunlaşmasını içerir.

Öğrenci koçluğu sertifika programı bir meslek edindirme programı. Bu eğitimi alan kişi eğitimin sonunda bir öğrenci koçluğu görüşmesini yönetecek ve sonuçlandıracak beceriyi kazanıyor. Eğitimlerimizi yetişkin eğitimi formatında, interaktif olarak yapıyoruz. Hed

Antalya Öğrenci Koçluğu
Öğrenci/eğitim koçluğu ise öğrenciyi kendi kararlarını alma ve eyleme geçme konusunda güçlendirmeyle, hızlı ve sorunsuz hedeflerine ulaştırmakla ilgilidir. Bu süreçte öğrenciye anlamlı ve gerçekçi hedefler koyma, bu hedeflere ulaşılması için düzenli olarak ilerleme sağlamada yardımcı olunur.Koçluk, öğrencinin akademik başarısının yüksek olması ve eğitim hayatında karşılaştıkları güçlüklerin üstesinden gelme, yaşam kalitelerini artırma ve sağlıklı karar almasına yardımcı olan bir sistemdir.Öğrenci koçluğu hizmeti almak isteyenler genelde; hedeflerini belirleyemeyen, nereden başlayacağını bilmeyen, kendini yeterince tanımayan, özgüveni eksik, sosyal sorunlar yaşayan, sınav kaygısı olan, zamanını verimli kullanamayan, dikkati çabuk dağılan, meslek seçiminde zorlanan, etkin çalışma yöntemini bilmeyen, potansiyelini kullanamayan bireylerdir.Öğrencinin farkı